Logo Alliance Française

Czym są dyplomy DELF i DALF?

Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dyplomami wydawanymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznanymi na całym świecie i ważnymi bezterminowo. Zaświadczają o umiejętnościach kandydata w zakresie znajomości języka francuskiego. Istnieje sześć oddzielnych egzaminów, które można zdawać niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Kandydat dokonuje wyboru egzaminu, który chce zdawać. W jednej sesji może podejść do kilku poziomów. Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających następujące kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna. 

DELF – Diplôme d’Etude en Langue Française : DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2. 

DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française : DALF C1, DALF C2.

Jakie są rodzaje egzaminów DELF?

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku:

DELF Tout Public i DELF Pro – egzaminy przeznaczone dla osób dorosłych. 

DELF Junior – egzamin skierowany do młodzieży szkolnej – szkoły podstawowej powyżej 12 lat i licealnej. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka zadań jest inna, przeznaczona dla osób młodych. 

DELF Prim – egzamin na poziomie A1, A1.1, A2 przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.

Który egzamin wybrać?

A1: potrafisz mówić o sobie i o najbliższym otoczeniu.

A2: potrafisz porozumieć się w sytuacjach życia codziennego, znasz formuły grzecznościowe oraz możesz uczestniczyć w rozmowach o charakterze codziennym.

B1: potrafisz sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu codziennym, we Francji lub kraju frankofońskim. 

B2: potrafisz uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować. Swobodnie czujesz się w wymianach towarzyskich i potrafisz sam poprawiać własne błędy językowe.

C1: Twoja biegłość językowa pozwala na swobodne, spontaniczne komunikowanie się. Dysponujesz bogatym słownictwem, które umożliwia precyzyjne, adekwatne do tematu formułowanie komentarzy i opinii. 

C2: Twój francuski odznacza się wysokim stopniem precyzji i swobody. Jesteś gotowy do realizacji zadań akademickich lub innych, na poziomie równie zaawansowanym.


Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami