Logo Alliance Française

Journées de la Francophonie à Szczecin

Mars 2022

Obchody Międzynarodowego Dnia Frankofonii

Marzec 2022

I.

16 – 23/03/2022

Ecole maternelle publique No 50 « Gama », rue F. Gila 13/15, Szczecin

Cours de démonstration de français auprès de 12 groupes d’enfants.

Organisateur : Alliance Française de Szczecin   

16 – 23/03/2022

Przedszkole publiczne  Nr 50 « Gama », ul. F. Gila 13/15, Szczecin

Lekcje pokazowe języka francuskiego w 12 grupach dzieci.

Organizator : Alliance Française w Szczecinie   

———————————————————————————————

II.

18/03 – 20/04/2022

Alliance Française de Szczecin, rue Zubrow 1/u9, Szczecin

Exposition de gravures de Miron Ciechelski  « Entre la Loire et la Vistule vu à travers des gravures ». L’exposition est préparée par l’Association Loire – Vistule à Orléans dans le cadre d’un accord de coopération entre les villes d’Orléans et de Cracovie. Miron Ciechelski   est un des membres fondateurs de l’Association. Dans sa création de gravures et de lithographies il a pris pour modèle les styles de Jacques Callot, Albrecht Dürer ou encore Louis-Joseph Soulas. Après la présentation à l’Alliance Francaise de Szczecin l’exposition sera présentée à Stargard (mai) et à Cracovie (fin juin).    

Organisateur : Alliance Française de Szczecin   

18/03 – 20/04/2022

Alliance Française w Szczecinie, ul. Zubrow 1/u9, Szczecin

Wystawa grafiki Mirona Ciechelski’ego  «Między Loarą a Wisłą widziane
w grafikach». Wystawa została przygotowana przez Stowarzyszenie  Loara – Wisła w Orléans w ramach współpracy pomiędzy miastami Orleanem
i Krakowem. Miron Ciechelski jest jednym z członków założycieli Stowarzyszenia. W swojej twórczości grafik i litografii obrał za wzór style Jacques Callot, Albrecht Dürer, a także Louis-Joseph Soulas.
Po prezentacji w Alliance Française w Szczecinie wystawa zostanie pokazana
w Stargardzie (maj) i Krakowie (koniec czerwca).   

Organizator : Alliance Française w Szczecinie   

————————————————————————————————-

III.

21/03/2022

INKU, al. Wojska Polskiego 90, Szczecin

Ciné – club Alliance Française

Projection du film français « La Fille au bracelet » de Stéphane Demoustier (2019). Le film a obtenu le César 2021 pour la meilleure adaptation.

Le film est diffusé avec le partenariat de IF Cinéma.

Lise a 18 ans, vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet électronique car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.

Organisateur : Alliance Française de Szczecin   

21/03/2022

INKU, al. Wojska Polskiego 90, Szczecin

Ciné – club Alliance Française

Pokaz filmu francuskiego « Dziewczyna z bransoletką » w reżyserii Stéphane Demoustier (2019). Film otrzymał nagrodę César 2021 za najlepszy scenariusz adaptowany.

Pokaz filmu dzięki partnerowi IF Cinéma.

18-letnia Lise właśnie zdała maturę. Ale od dwóch lat nosi bransoletkę elektroniczną, ponieważ została oskarżona o zamordowanie swojej najlepszej przyjaciółki.

Organizator : Alliance Française w Szczecinie   

————————————————————————————————

IV.

23/03/2022

Alliance Française de Szczecin, rue Zubrow 1/u9, Szczecin

Concours « Plume d’or » .

Ce concours proposé par Défense de la langue française depuis 2000 et parrainé par le Sénat a pour mission de stimuler et valoriser les étudiants de l’Alliance Française dans le monde qui aiment la langue française. Le premier prix est un séjour de quelques jours à Paris.

La francophonie est notre valeur.

Organisateur : Alliance Française de Szczecin   

23/03/2022

Alliance Française w Szczecinie, ul. Żubrów 1/u9, Szczecin

Konkurs « Plume d’or » .

Konkurs jest organizowany przez Défense de la langue française, odbywa się od 2000 roku, a pieczę nad nim sprawuję Senat. Ma on na celu zachęcanie do nauki języka francuskiego i docenianie uczniów ośrodków Alliance Française na świecie, którzy lubią język francuski. Główna nagroda to kilkudniowy pobyt
w Paryżu.  

Frankofonia jest naszą wartością.

Organizator : Alliance Française w Szczecinie   

———————————————————————————————–

V.

1 – 28/03/2022

Campus France, Varsovie

Promotion des études en France et des diplômes franco-polonais.

Webinaires sur la plateforme numérique Zoom.

Toutes les informations se trouvent sur :

– Facebooku (https://www.facebook.com/campusfrancepol)

– Instagramie (https://www.instagram.com/campus.france.polska/). 

Alliance Française de Szczecin étant le corespondant et le point d’informations de Campus France soutient cette initiative.

Promotion : Alliance Française de Szczecin   

1 – 28/03/2022

Campus France, Warszawa

Promocja studiów we Francji i dyplomów francusko-polskich.

Webinaria na platformie Zoom.

Wszystkie informacje znajdziecie na :

– Facebooku (https://www.facebook.com/campusfrancepol)

– Instagramie (https://www.instagram.com/campus.france.polska/). 

Alliance Française w Szczecinie będąc korespondentem i punktem informacyjnym Campus France wspiera tę inicjatywę.

Promocja : Alliance Française w Szczecinie   

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami