Podobnie jak w roku ubiegłym, w tym roku także Alliance Française w Szczecinie ma przyjemność uczestniczyć w obchodach  Zachodniopomorskich Dni  Dziedzictwa.

Serdecznie zapraszamy na bardzo interesującą prezentację multimedialną pt. „Przestrzenie dziedzictwa kulturowego – próba odtworzenia wyglądu napoleońskiego Szczecina (1806 – 1813) na podstawie źródeł historycznych”.  Na spotkaniu zostanie zaprezentowanych 10 współczesnych rycin prezentujących widoki Szczecina w okresie napoleońskim, stworzonych przez Panią mgr inż. arch. Jagodę Winiarczyk, według autorskiej koncepcji Pana dra  Mariana Kalemby, wiceprezesa Alliance Française, pasjonata historii Szczecina. Wystawa połączona będzie z audiowizualną prezentacją i komentarzami obojga autorów.Sobota, 9 września, godz.: 12.00

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina, ul. Mściwoja II 8 

Wstęp wolny

Koordynatorem  organizacji ZDD jest  Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Alliance Française w Szczecinie bierze w nich udział po raz drugi. Patronat honorowy nad Zachodniopomorskimi Dniami Dziedzictwa objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa co roku, tradycyjnie łączą wątki Europejskich Dni Dziedzictwa z bardzo silnie podkreśloną specyfiką kulturową i historyczną naszego regionu. Tegoroczne Dni Dziedzictwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2023 r. przebiegać będą pod hasłem „Przestrzenie dziedzictwa”.

Głównym celem Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa jest promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa oraz wzmacnianie identyfikacji społecznej postrzeganej zarówno w jej materialnym jak i niematerialnym wymiarze.

Hasło odwołuje się do obiektów, miejsc, krajobrazów i elementów zarówno materialnego jak i niematerialnego dziedzictwa, mających swoje odzwierciedlenie w praktykach, przekazach, wyobrażeniach, wiedzy, umiejętnościach, pozostawionych nam przedmiotach. Przestrzenie dziedzictwa to swoiste „miejsca pamięci” krajobrazów, układów przestrzennych, czy pojedynczych domostw naznaczonych obecnością człowieka, tworzące historię, tradycje i tożsamość miejsc. 

Tegoroczne hasło wpisuje się również w jubileusz 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także 10-lecia Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Wszystkie wydarzenia organizowane od sierpnia do października adresowane są do jak najszerszego kręgu odbiorców a udział w nich jest bezpłatny i w pełni dostępny. Aktualizacje programu Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2023 prosimy śledzić pod linkiem: http://bdz.szczecin.pl/widzialnicms/container/administracyjne/banery-reklamowe-lewa-strona/zdd/2023/program/PROGRAM-WOJEWODZKI-2023-17.08.pdf