W piątek 14 października w Muzeum Narodowe Centrum Dialogu Przełomy odbyło się spotkanie  „Francuzi w Szczecinie – poszukiwania śladów w historycznych dokumentach i na ulicach miasta”, które poprowadził Marian Kalemba, wiceprezes Alliance Française, pasjonat historii Szczecina.

Była to nadzwyczaj interesująca i żywa prezentacja audiowizualna o bardziej lub mniej zapomnianych związkach historycznych Szczecina z Francją. W opowieści główny nacisk był położony na losy konkretnych ludzi i na to jaki wpływ wywarli na bieg historii naszego miasta. Ważnym elementem pokazu było także zaprezentowanie czy w dzisiejszym pejzażu miasta widoczne są trwałe francuskie ślady.

Autor spotkania przygotował niespodziankę! Wystąpienie zakończyła premierowa prezentacja grafiki pani Jagody Winiarczyk (opracowanej według autorskiej koncepcji M. Kalemby) wiernie odtwarzającej fragment miasta (plac przed Bramą Portową, dawniej Berliner Tor) w momencie przejmowania miasta przez żołnierzy napoleońskich.

Spotkanie, zorganizowane przez Muzeum Historii Szczecina i Centrum Języka i Kultury Francuskiej Alliance Française w Szczecinie odbyło się w ramach Zachodniopomorskich Dni  Dziedzictwa, których tegoroczne  hasło brzmi  „Po nich dziedziczymy”

Koordynatorem  organizacji ZDD jest  Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.